به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان قاین از فروش ساختمان دفتر تهران خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، ساختمان دفتر تهران به قیمت کارشناس رسمی دادگستری به ارزش ۵۴۰ میلیارد ریال به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سرمایه گذاری سیمان تامین واگذار می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229912/سقاین-دفتر-تهران-را-۵۴۰-میلیارد-ریال-فروخت