با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۷

آسید، این توئیت ماند به یادگار …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۷

درس خوب … !
درس زندگانی داشت ؛ درس معرفت ؛ درس شوآف بازی کردن تن استاد حاتمی رو لرزوندن

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۷

خوبه دیگه، ی سری هم افتادن دنبال ملک فروختن تا مسکن تو حباب نرفته دوباره …
بازارش الکی داغه چون مشتری نیست

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۷

بازارهاشون مثل بازارهای صفر مرزی، بستس آخـــــــــــــــــــــــــــــه !

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۷

سطح نقدینگی خیلی‌ها به اندازه پراید نیست
شایدم دولت می‌خواد دارا سوم، نمادشو بزار “وسلاح”

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۷

بیرجند، بجنورد، بروجرد

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۷

البته اون موقع میشن زبل وال‌استریت …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۷

وقتی نون مشاور بودن، فعلا خیلی حال داده و شاید دولت بعدی، چنین مشاورانی را نگیرد

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۷

قراره با پراید برامون سوخو بیارن

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229758/با-فیلترشکن-ببینید-۹۹۰۷۲۷