پرداخت سود

به گزارش بورس نیوز، شرکت داروسازی کوثر درباره پرداخت سود به سهامداران توضیح داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، سهامداران می‌توانند در دی ماه نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

پرداخت سود

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229745/پرداخت-سود-دکوثر-از-اولین-ماه-زمسنان