به گزارش بورس نیوز، بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت از وضعیت تولیدکالا‌های منتخب صنعتی در ۵ ماه امسال بیشترین حجم تولید در این گروه‌های کالایی به الیاف اکریلیک با رشد ۱۸۹.۵ درصد اختصاص دارد.

علاوه بر این در مجموع از ۲۸ گروه کالایی منتخب صنعتی، تولید دو کالای ماشین لباسشویی افزایش ۵۸.۰ درصدی و تلویزیون ۷۸.۷ درصدی داشته و مابقی کالا‌ها با رشد زیر ۴۰ درصدی تولید روبه روشده اند.

بر اساس این گزارش متوسط رشد ۲۸ گروه کالایی در ۵ ماهه امسال حدود ۱۵ درصد بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229673/رشد-متوسط-۱۵-درصدی-تولیدات-صنعتی-کشور