به گزارش بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت که از صندوق‌های سهامی محسوب می‌گردد در هفته گذشته و با کسب بازدهی ۱.۳ درصدی به ارزش ۴ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال رسید.

بازدهی ۱۵.۴ درصدی در ماه گذشته

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است. با توجه به اینکه تنها ۴ ماه از آغاز فعالیت این صندوق می‌گذرد، بازدهی سالیانه ارائه نشده است. لازم به ذکر است که بازدهی ماهیانه این صندوق جزو بهترین عملکرد‌ها بوده است.

بازدهی ۱۵.۴ درصدی در ماه گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۷۸.۴ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۱۷.۴ درصد سپرده‌های بانکی و ۴.۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است.

بازدهی ۱۵.۴ درصدی در ماه گذشته

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

لازم به ذکر است که آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به پایان شهریور ماه سال جاری است و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.

بازدهی ۱۵.۴ درصدی در ماه گذشته

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229651/بازدهی-۱۵۴-درصدی-در-ماه-گذشته