قیمت کیسه‌های

به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان کردستان دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، افزایش قیمت فروش سیمان پاکتی در پی افزایش قیمت خرید پاکت سیمان صورت گرفته است.

قیمت کیسه‌های

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229613/قیمت-کیسه‌های-سکرد-بالا-رفت