به گزارش بورس نیوز، شرکت بهمن دیزل از خرید ملک خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، نسبت به خرید ملک تحت مالکیت شرکت پوشینه بافت واقع در قزوین-شهرصنعتی البرزجهت انجام برنامه‌های توسعه‌ای خود اقدام کرده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229585/خدیزل-در-قزوین-ملک-خرید