۱.افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی محصولات در آینده ای نزدیک

۲.راه اندازی خطوط جدید از بهمن ماه/ ۲خط جدید در حال راه اندازی است.

۳.افزایش ۳۵ درصدی قیمت محصولات از ابتدای سال

۴.افزایش صادرات

۵.کاهش هزینه های حمل ونقل شرکت

۶.افزایش ۱۰۰ درصدی تولید با خطوط جدید در بهمن ماه

۷.بودجه شرکت با افزایش تولید و فروش در سال آینده ۳.۵ برابر خواهد شد آن هم حداقل

و ساخت شهرک صنعتی …

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229600/نتیجه-کنفرانس-کحافظ