۷۳درصد کاهش در بخش «حق بیمه صادر شده»

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت بیمه نوین در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به شهریورماه سال جاری، میزان «حق بیمه صادر شده» بیمه‌شدگان خود را در شهریورماه مبلغی بالغ بر ۸۵۱.۸۱۸ میلیون ریال گزارش کرده که این میزان حق بیمه صادر شده در مقایسه با ماه گذشته کاهشی ۷۳درصدی را تجربه کرده است.

شرکت “نوین” در بخش حق بیمه صادرشده بیشترین میزان بیمه‌ای که صادر کرده برای رشته بیمه «ثالث-اجباری» با میزان بیمه صادر شده ۱۸۹.۷۵۶ میلیون ریال بوده و جایگاه بعدی در این بخش را رشته بیمه «درمان» با مبلغ ۱۶۹.۹۶۵ میلیون ریال در اختیار دارد.

طبق این گزارش، «میزان خسارت پرداختی» شرکت بیمه نوین به بیمه‌شدگان خود در شهریورماه سال جاری به میزان ۷۲۲.۴۹۵ میلیون ریال بوده که این شرکت بیمه‌کننده در مقایسه با ماه گذشته خود رشد ۳۵درصدی را در پرداخت خسارت به مشتریان خود دیده است.

در شهریور ماه “نوین” بیشترین خسارت پرداختی را در رشته بیمه‌ای «درمان» در کارنامه خود به ثبت رسانده که این بخش نسبت به ماه گذشته ۳۹ درصد افزایش پرداخت به مشتریان داشته است.

۷۳درصد کاهش در بخش «حق بیمه صادر شده»

بر پایه این گزارش، میزان «خسارت پرداختی» شرکت بیمه نوین در شهریور ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته شاهد رشدی ۷۱ درصدی در پرداخت خسارت به بیمه شدگان هستیم و همچنین «خسارت پرداختی» در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری میزان پرداختی خود را مبلغی بالغ بر ۳.۰۰۸ میلیارد ریال به ثبت رسانده که این بخش نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته ۱۸ درصد افزایش را به خود دیده است.

نمودار میزان خسارت پرداختی “نوین” در نیمه نخست سال جاری

۷۳درصد کاهش در بخش «حق بیمه صادر شده»

طبق این گزارش، خسارت پرداختی شرکت “نوین” در شهریورماه در بعضی از رشته بیمه‌ها در مقایسه با مرداد ماه افزایش پرداخت را به دنبال داشته و آن‌ها عبارت اند از بخش‌های «ثالث-اجباری»، «آتش سوزی» و «مسئولیت» که مجموعاً این رشته بیمه‌ها ۵۴ درصد افزایش را تجربه کرده است.

نمودار روند خسارت پرداختی به ۳ رشته بیمه‌ای «ثالث-اجباری»، «آتش سوزی» و مسئولیت

۷۳درصد کاهش در بخش «حق بیمه صادر شده»

۷۳درصد کاهش در بخش «حق بیمه صادر شده»

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229388/۷۳درصد-کاهش-حق-بیمه-صادر-شده-نوین