با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

ایشالا که صعود رو ببینیم مجددا
البته اگر یهو نیان بگن که میخوایم حمایت کنیم از بازار …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

قبلنا فیلم بود بخاطر یک مشت دلار
الان بخاطر یک مشت ریال …
ترس از شفافیت باعث در کردن تیر مشقی شد!!!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

امان از این ترسی که همه را گرفتار کرد
ترس برادر مرگ است واقعا …
ترس که در بازارسرمایه قشنگ به‌معنای خودکشی سرمایه بود

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

نه پتروس فداکار میره صبونه بخوره
کسی انگشتش رو نمیکنه تو سوراخ عرضه‌ها

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

البته تیم فوتبال رو هم میتونه با تیکی‌تاکآی مُدرن، راهنمایی کنه !

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

حاجی از این نگاه فست‌فودی پیتزا فلفلش رو کنار ما خوردن
سوزشش فقط برای ما بود …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

اینم ی نوع پیتزا خوری از نوع اپراتوری بود
ولی چرا انقدر قطع میشید شووووومـــــــــــــــــآ

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

برای گِل گرفتن‌ها
گِل کم‌میاریم والا …
تقاضا زیاده

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

والا تو این بازار از دنده ۳ یهو میزنن ۱
باید کنار اتوبان نشست و نگاه کرد …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

اگر کسی گفت سقف اوراق میخواهیم، یعنی مدافع چاپ پول است؟
درک مسئله، واقعا از خود مسئله مهم‌تر است!!!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۲۲

میگن که رفقای صندوق … اجازه دارن که تو تایم سبزی، قشنگ بفروشن یا در تو پاچه خریدار فرو کنند

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229479/با-فیلترشکن-ببینید-۹۹۰۷۲۲