به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهام واگذار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۲.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم بانک ملت معادل (یک درصد) به مبلغ ۱۳,۳۴۲,۴۰۲ میلیون ریال که سود حاصل از واگذاری مذکور به مبلغ ۱۳,۱۱۱,۷۰۶ میلیون ریال به قیمت هر سهم ۶۴۸۰ ریال واگذار کرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229452/این-سرمایه-گذار-فقط-یک-درصد-وبملت-را-فروخت