به گزارش بورس نیوز، شرکت کالسیمین مجمع عمومی فوق العاده را برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ درمحل خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر ازبیمارستان تهران کلینیک، خیابان هشتم، پلاک ۱۳ طبقه ۳ سالن جابرن حیان، شرکت توسعه معادن روی ایران برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229408/فاسمین-درباره-سرمایه-تصمیم-گرفت