تحقق زیان ۶ ماهه ۴۵۰ ریالی

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در ماه‌های گذشته آنقدر در خصوص ضعف مفرط نهاد‌های نظارتی، دستکاری قیمت و جولان سفته بازان در بازار پایه صحبت شده که شاید یادآوری مجدد آن منجر به تکدر خاطر خوانندگان شود، اما سوال اینجاست که چگونه سهام شرکتی با تحقق زیانی ۴۵۰ ریالی در ۶ ماهه قیمت‌های بیش از ۶۰.۰۰۰ ریال را به ثبت می‌رساند؟

آیا همچنان بسیاری از به اصطلاح کارشناسان می‌توانند در خصوص تعادل قیمتی در نماد‌های کوچک و حبابی سخن می‌گویند؟ پس شاید بد نباشد نگاهی به صورت‌های مالی ۶ ماهه کترام و قیمت‌های کنونی این سهم بیندازند.

تحقق زیان ۶ ماهه ۴۵۰ ریالی

علیرغم آنکه در انتهای سال مالی گذشته شاهد رشد مبالغ فروش در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۷ بودیم، در گزارش ۶ ماهه منتشر شده این شرکت شاهد کاهش در حدود ۳۲ درصدی جمع کل مبالغ فروش و شناسایی ۳۴ میلیارد ریال زیان عملیاتی هستیم.

تحقق زیان ۶ ماهه ۴۵۰ ریالی

حال آنکه حقیقی‌های حاضر در سهامداران عمده این شرکت با چه انگیزه‌ای جز سفته بازی وارد شرکتی با چنین عملکرد فاجعه باری شده اند سوالی است که تنها می‌توان از خودشان و نهاد نظارتی پرسید.

در مجموع شرکت بهسرام در ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۳۳.۷۵۱ میلیون ریال زیان محقق کرده که این مبلغ، ۱۹.۸۱۳ میلیون ریال بیش از کل زیان شناسایی شده در سال گذشته بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229352/تحقق-زیان-۶-ماهه-۴۵۰-ریالی-کهرام-و-قیمت‌های-بیش-از-۵۵۰۰۰-ریالی-هر-سهم