کیسه های سیمان

به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان فارس نو از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ که قیمت موادپتروشیمی مصرفی برای تولید کیسه‌های پروپیلن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته اجازه داده شد تا در محاسبات قیمت کیسه‌های مصرفی صنعت سیمان عینا درصد افزایش را اعمال کنند که در آن صورت قیمت هر کیسه پروپیلن حداکثر ۴۰.۰۰۰ ریال قابل محاسبه است.

کیسه های سیمان

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229286/کیسه-های-سیمان-سفانو-سنگین-تر-شد