به گزارش بورس نیوز، شرکت رهشاد سپاهان از اجراییه مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، برگه اجراییه بابت مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۳۴۶۷ میلیون ریال بابت اصل مالیات و مبلغ ۲۰۰۱ میلیون ریال بابت جرائم به حساب بدهی شرکت منظور شده و برگه اجراییه بابت مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال اصل مالیات و ۵۶ میلیون ریال جرائم و برگه اجراییه مالیات حقوق سال ۱۳۸۷ به مبلغ ۲۷ میلیون ریال مانده بدهی با توجه به بررسی‌های به عمل آمده بایستی توسط شرکت پرداخت شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229289/حرهشا-مالیات-تکلیفی-بدهکار-است