«درآمد حاصل از کارمزد معاملات» با میزان ۲۵۵.۳۱۸ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت بورس کالا در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به شهریور ماه سال جاری، میزان درآمد شناسایی شده خود را در این ماه مبلغی بالغ بر ۲۶۰.۴۰۴ میلیون ریال برآورد کرده که اکثر این درآمد از بخش «درآمد حاصل از کارمزد معاملات» با میزان ۲۵۵.۳۱۸ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

درآمد شناسایی شده “کالا” در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته ۳۲درصد افزایش را تجربه کرده و همچنین در مقایسه با سال گذشته ۱۴۵ درصد افزایش را به دنبال داشته است.

شرکت بورس کالا در دوره منتهی به ۶ماهه ابتدایی سال جاری درآمدی حدوداً با ۱.۰۶۱ میلیارد ریال به دست آورده که این درآمد به نسبت سال گذشته ۷۲ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

«درآمد حاصل از کارمزد معاملات» با میزان ۲۵۵.۳۱۸ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

طبق این گزارش، میزان درآمد‌های شرکت بورس کالا در ۶ماه ابتدایی سال جاری روند رو به رشد و مثبتی را ثبت کرده و توانسته روند حرکت به سمت جلو خود را حفظ کند و در مقایسه با آغاز سال جاری ۲۱۶ درصد افزایش را به دنبال داشته و به همین جهت نگاهی خواهیم داشت به روند درآمد‌های این شرکت در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری:

«درآمد حاصل از کارمزد معاملات» با میزان ۲۵۵.۳۱۸ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

بر پایه این گزارش، همانطور که در متن فوق گفته شد بیشترین میزان درآمد در شهریور ماه را بخش «درآمد حاصل از کارمزد معاملات» کسب کرده که این بخش در مقایسه با ماه گذشته ۳۳درصد افزایش را به دنبال داشته و همچنین نسبت به سال گذشته ۱۴۶درصد رشد را به نام خود ثبت کرده است.

روند درآمد این بخش در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری و مقایسه آن با دوره مشابه در سال گذشته:

«درآمد حاصل از کارمزد معاملات» با میزان ۲۵۵.۳۱۸ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229208/رشد-۱۴۵-درصدی-درآمد-کالا-نسبت-به-سال-قبل