سود ۹۰۷ ریالی هر سهم

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، گروه صنایع پمپ سازی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده موفق به کسب سود خالص ۵۷۱ میلیارد ریال شده که این سود که معادل ۹۰۷ ریال به ازای هر سهم بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۱ درصدی را نشان می‌دهد.

سود ۹۰۷ ریالی هر سهم

سود ناشی از درآمد سود سهام محقق شده به مبلغ ۳۶۳ میلیارد ریال شناسایی شده و شرکت‌های اصلی زیرمجموعه غیربورسی که بخش اصلی سود سهام را محقق کرده اند در جدول زیر ارائه شده است:

سود ۹۰۷ ریالی هر سهم

همچنین در بخش سود ناشی از فروش سهام مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال درآمد شناسایی شده که بخش مهمی از آن و به مبلغ ۱۱۸ میلیارد ریال از محل فروش ۱۳.۵ میلیون سهم بانک سامان محقق شده است.

لازم به ذکر است، در پرتفوی بورسی این شرکت، سرمایه گذاری عمده و اصلی آن مربوط به مالکیت ۱.۹۶ درصد از سهام بانک سامان است. در بخش غیربورسی نیز ۱۰۰ درصد مالکیت پمپیران، ۹۶ درصد سهام صنایع نوید موتور و ۶۰ درصد از سهام پمپ سازی نوین سهند، سرمایه گذاری‌های اصلی شرکت را تشکیل می‌دهند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229153/رشد-۹۱-درصدی-سودخالص-سالانه-این-پمپ‌ساز