بازدهی ۱.۵ درصدی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام تا پایان روز سه شنبه پانزدهم مهر ماه به بیش از ۳۹۶ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال رسیده که نسبت به هفته گذشته و با احتساب بازدهی متوسط مثبت ۱.۵ درصدی صندوق‌ها در یک هفته گذشته در حدود ۳ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال خروج منابع از این صندوق‌ها را نشان می‌دهد. به این ترتیب شاهد خروج در حدود یک درصدی منابع صندوق‌های سهامی در هفته گذشته هستیم.

پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

بازدهی ۱.۵ درصدی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته

 

بازدهی ۱.۵ درصدی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته

 

بازدهی ۱.۵ درصدی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته

• ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در پایان روز سه شنبه پانزدهم مهر ماه سال جاری به ۳۹۶ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال رسید. با احتساب بازدهی هفتگی میانگین این صندوق‌ها که معادل ۱.۵ درصد بازدهی مثبت بود، شاهد خروج در حدود ۳۵۴ میلیارد تومانی از منابع این صندوق‌ها در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری هستیم.
• بیشترین جذب منابع مالی جدید را در هفته گذشته صندوق زرین پارسیان به خود اختصاص داد. این صندوق موفق به جذب ۱۱۳ میلیارد تومان منابع مالی جدید که معادل ۵ درصد از ارزش این صندوق بوده، شده است. پس از این صندوق دو صندوق سپهر کارگزاری بانک صادرات و صندوق سرو سودمند مدبران به ترتیب با جذب ۲۸ و ۲۷ میلیارد تومان منابع مالی جدید قرار دارند.
• همچنین بیشترین خروج منابع مالی در هفته گذشته مربوط به صندوق بانک توسعه تعاون به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان بوده که این مبلغ معادل ۱۵ درصد از کل منابع این صندوق بوده است. پس از آن صندوق‌های امید توسعه و گنجینه رفاه با ۹۰ و ۷۵ میلیارد تومان منابع مالی قرار دارند.
• میانگین بازدهی هفتگی صندوق‌های سهامی به ۱.۵ درصد مثبت رسید. به این ترتیب شاهد خروج صندوق‌های سهامی از بازدهی منفی و کسب بازدهی مثبت در هفته گذشته هستیم. بیشترین بازدهی هفتگی مربوط به سه صندوق اکسیر فارابی، بانک دی و دماسنج به ترتیب با ۵، ۴.۱ و ۴ درصد بازدهی است. ضعیف‌ترین بازدهی نیز مربوط به صندوق‌های بانک صادرات، زرین پارسیان و سهم آشنا به ترتیب با ۴، ۴ و ۲.۴ درصد بازدهی منفی است. همچنین لازم به ذکر است که بازدهی متوسط بازار بر اساس شاخص کل و شاخص کل هم وزن به ترتیب معادل ۱.۴ و یک درصد بوده است.

• میانگین بازدهی ماهیانه صندوق‌های سهامی در یک ماه منتهی به ۱۵ مهر ماه معادل ۵.۶ درصد بازدهی منفی و متوسط بازدهی فصلی صندوق‌های سهامی نیز معادل ۱۱ درصد بازدهی منفی است.
• بازدهی متوسط سالیانه صندوق‌های سهامی به ۳۳۵ درصد رسیده و این در حالی است که بازده سالیانه صندوق بر اساس معیار شاخص کل معادل ۳۷۱ درصد و بر اساس شاخص کل هم وزن معادل ۳۲۱ درصد بوده است. بیشترین بازدهی سالیانه متعلق به صندوق ارزش کاوان آینده با ۴۸۰ درصد بازدهی است. پس از آن صندوق‌های سروسودمند مدبران و هستی بخش آگاه با ۴۴۶ و ۴۲۸ درصد بازدهی قرار دارند. کمترین بازدهی سالیانه نیز مربوط به صندوق سبحان با ۱۹۸ درصد بازدهی است و این صندوق تنها صندوقی است که بازده سالیانه کمتر از ۲۰۰ درصدی را دارد. پس از این صندوق، دو صندوق سهم آشنا و افق با ۲۰۲ و ۲۳۳ درصد بازدهی ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه را به خود اختصاص داده اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229134/بازدهی-۱۵-درصدی-صندوق‌های-سهامی-در-هفته-گذشته