مصرف کنندگان بزرگ برق را از بورس انرژی می خرند

به گزارش بورس نیوز، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت درخصوص خرید برق از بورس انرژی اظهار کرد: از آنجایی که بیش از ۶۰ درصد تولید ما توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد برای دریافت پول برقی که به شرکت توانیر می‌فروشند و شرکت توانیر خریدار انحصاری برق است هم تابع قیمت‌های تکلیفی بودند و هم گله‌مند از این بودند که دریافت وجه شان با فاصله زمانی قابل ملاحظه‌ای صورت می‌گرفت؛ لذا ما یکی از بدهکاران عمده در این عرصه بودیم.

وی افزود: امروز هیات وزیران پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های مرتبط را تصویب کرد که مصرف کنندگان بزرگ یعنی ۵ مگاوات و بالاتر برق موردنیاز خود را از بورس انرژی دریافت می‌کنند و تعاملی بین تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.

وزیر نیرو ادامه داد: این کمک بزرگی به تولیدکنندگان برای دریافت سریع وجه برق بوده و هم براساس تجربه ما قیمت‌های مناسب تری عاید مصرف کنندگان خواهد شد.

اردکانیان گفت: در این میان شرکت توانیر نقش تنظیم کننده را دارد. اما دیگر خودش منحصرا خریدار نخواهد بود و این حرکتی است که در ادامه به رشد و پویایی صنعت برق کمک می‌کند و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیات وزیران اجرایی خواهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229083/مصرف‌کنندگان-بزرگ-برق-را-از-بورس-انرژی-می‌خرند-شرکت-توانیر-دیگر-خریدار-برق-نیست