به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی شرکت مپنا برگزار شد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ درمحل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد.

گفتنی است، در این مجمع در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229094/رمپنا-در-مجمع-تصمیم-گرفت