سود

به گزارش بورس نیوز، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران از شناسایی درآمد فروش سرمایه گذاری در شرکت زیرمجموعه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۴۰.۰۰۰ سهام عادی از واحد‌های سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان به مبلغ ۲۵.۶۹۹.۳۶۸ ریال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ توسط صندوق ابطال شده، از آنجاییکه قیمت تمام شده هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ۱۰.۲۰۲.۵۳۷ بوده، بنابراین سود حاصل از ابطال تعداد ۴۰.۰۰۰ سهام جمعا بمبلغ ۶۱۹.۸۷۳.۲۲۰.۰۰۰ ریال بوده که در دفاتر شرکت فرعی تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات شناسایی می‌شود.

گفتنی است، مالکیت ۱۰۰ درصد شرکت یادشده برای شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران است.

سود

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228978/سود-سمگا-از-ابطال-۴۰-هزار-سهام-زیرمجموعه