مزایده

به گزارش بورس نیوز، شرکت بیمه آسیا از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد. 
بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، مزایده فروش ملک ولنجک به دلیل عدم ارائه پیشنهاد به انجام نرسید.

مزایده

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228980/مزایده-آسیا-پیشنهادی-نداشت