با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

حاجی اقتصاد ایران رو نمی‌بینند
فقط اقتصاد، اقتصاد آلمان !!!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

امان از مشاوران ناآشنا …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

همونی که گفته قیمت‌ها بالا نیست
همونی که گفته قیمت بنزین رو بالا نبردیم …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

خودروهای ما از آلمان بهترند … 

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

حاجی دلار چی میشه ، شما از این ناحیه بیشتر خبر داری !!!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

جیغ زدن‌هاش رو که نگو و نپرس …
جرات داری بهش نزدیک شو !

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

واعظی در پایان سال
دیدید از بورس حمایت کردیم

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

از جیب مردم یا بورس!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

هوش سرمایه را هر وقت دست‌کم گرفتیم، ضربه بدی خوردیم!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۷/۱۲

همین دیگه، مگه آلمان زعفران دارد …

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228759/با-فیلترشکن-ببینید-۹۹۰۷۱۲