میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۲۳ درصد کاهش یافت

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته شده که اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تا پایان روز سه شنبه هشتم مهرماه به بیش از ۳۹۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به هفته گذشته و با احتساب بازدهی متوسط منفی ۴.۸۵درصدی صندوق‌ها در یک هفته گذشته در حدود ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال خروج منابع از این صندوق‌ها را نشان می‌دهد.

پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۲۳ درصد کاهش یافت

میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۲۳ درصد کاهش یافت

میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۲۳ درصد کاهش یافت

میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۲۳ درصد کاهش یافت

ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در پایان روز سه شنبه هشتم مهر ماه سال جاری به ۳۹۲ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال رسید. با احتساب بازدهی هفتگی میانگین این صندوق‌ها که معادل ۴.۹ درصد بازدهی منفی بوده، شاهد خروج در حدود ۳۲۵ میلیارد تومانی از منابع این صندوق‌ها در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری هستیم.

• بیشترین جذب منابع مالی جدید را دو صندوق ارزش کاوان آینده با ۲۷۹ میلیارد تومان و کارگزاری بانک صادرات با ۸۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داده اند. همچنین، صندوق‌های رشد سامان، ثروت آفرین تمدن و زرین پارسیان به ترتیب با ۱۰۰، ۷۴ و ۶۴ میلیارد تومان خروج منابع مالی در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری، بدترین عملکرد را از این حیث داشته اند.

• میانگین بازدهی هفتگی صندوق‌های سهامی به منفی ۴.۸۵ درصد رسیده که به این ترتیب بازدهی دو هفته گذشته این صندوق‌ها به بیش از ۸ درصد رسیده و این در حالی است که شاخص کل در هفته منتهی به ۸ مهر ماه افت ۶.۴ درصدی و شاخص کل هم وزن افت ۴.۲ درصدی را ثبت کرده اند. بازدهی تمامی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته منفی بوده است. ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به صندوق ارزش کاوان آینده با ۱۷.۸ درصد بازدهی منفی و پس از آن مربوط به دو صندوق مشترک رشد سامان و دماسنج به ترتیب با ۸.۵ و ۸ درصد بازدهی منفی بوده است. بهترین عملکرد را نیز صندوق فیروزه موفقیت داشته که تنها یک درصد بازدهی منفی را محقق کرده و صندوق‌های سینا و قابل معامله تدبیرگران فردا با ۲ درصد بازدهی منفی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

• میانگین بازدهی ماهیانه صندوق‌های سهامی در یک ماه منتهی به ۸ مهر ماه معادل ۱۱ درصد منفی بوده است.

• بازدهی متوسط سالیانه صندوق‌های سهامی به ۳۲۳ درصد تنزل یافته و این در حالی است که بازدهی بازار براساس معیار شاخص کل معادل ۳۶۰ درصد و بر اساس معیار شاخص کل هم وزن معادل ۳۱۴ درصد بوده است. ضعیف‌ترین عملکرد را دو صندوق سهم آشنا و سبحان به ترتیب با ۱۹۴ و ۱۹۹ درصد بازدهی به خود اختصاص داده اند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که پس از مدت‌ها شاهد افت بازدهی سالیانه دو صندوق سهامی به کمتر از ۲۰۰ درصد هستیم. بهترین عملکرد را در یک سال گذشته دو صندوق سپهر کارگزاری بانک صادرات و اندیشه خبرگان سهام به ترتیب با ۴۳۶ و ۴۱۴ درصد بازدهی از آن خود کرده اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228644/بازدهی-منفی-۵درصدی-و-خروج-سرمایه