کسب بازدهی منفی تمامی صندوق‌های مختلط در هفته گذشته

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط پرداخته شده است.

اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره کرد. همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه شده و میزان تزریق نقدینگی صورت گرفته طی یک هفته اخیر نیز ارائه شده است.

پس از ارائه جدول، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

کسب بازدهی منفی تمامی صندوق‌های مختلط در هفته گذشته

• ارزش صندوق‌های مختلط در پایان روز هشتم مهر ماه به ۳ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان رسید. در این هفته و بدون احتساب بازدهی کسب شده در این هفته شاهد خروج ۱.۴۰۰ میلیارد تومان منابع جدید در این صندوق‌ها در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری جدید بودیم. این مبلغ معادل ۴ درصد از کل ارزش صندوق‌های مختلط محسوب می‌شود.

• صندوق تجربه ایرانیان با خروج ۱۲۴ میلیارد تومان منابع مالی که معادل ۹.۵ درصد از کل ارزش صندوق بوده، بدترین عملکرد را از حیث خروج سرمایه از صندوق را داشته و پس از این صندوق، ثروت آفرین پارسیان با خروج ۶۷ میلیارد ریال منابع مالی مواجه بوده است. همچنین در صندوق توسعه ممتاز شاهد جذب ۲۹.۶ میلیارد ریالی منابع مالی جدید و پس از آن نیز صندوق پست بانک با جذب ۲.۲ میلیارد ریال منابع مالی جدید قرار دارد.

میانگین بازدهی هفتگی صندوق‌های مختلط در هفته منتهی به ۸ مهر ۱۳۹۹ به ۲.۸ درصد بازدهی منفی رسیده است. بدترین عملکرد هفتگی را صندوق نیکی گستران و آرمان سپهر آشنا به ترتیب با ۴.۵ و ۴.۴ درصد بازدهی منفی به خود اختصاص داده اند. کم‌ترین بازدهی منفی این هفته نیز مربوط به دو صندوق کوثر وگنجینه مهر با ۰.۷ و یک درصد بازدهی منفی است. لازم به ذکر است، بازدهی تمامی صندوق‌های مختلط در هفته گذشته منفی بوده است.

• میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط نیز به ۱۷۸ درصد رسیده است تا به این ترتیب برای چندمین هفته متوالی شاهد افت بازدهی سالیانه این صندوق‌ها باشیم. صندوق نواندیشان با ۲۴۷ درصد بازدهی و صندوق قابل معامله سپهر اندیشه نوین با ۲۱۵ درصد بازدهی بهترین عملکرد سالیانه را داشته اند. ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه نیز مربوط به دو صندوق مشترک کوثر و سپهر آتی با ۱۲۱ و ۱۴۲ است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228646/خروج-۱۴۰۰-میلیارد-تومان-از-صندوق‌های-مختلط