به گزارش بورس نیوز، شرکت آذریت مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۲:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ درمحل کارخانه واقع در تبریز کیلومتر ۳۳ جاده تبریز- صوفیان روبروی کارخانه سیمان صوفیان برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228613/ساذری-سرمایه-را-در-مجمع-افزایش-داد