کانال ارتباطی جدید سهامداران
به گزارش روابط عمومی شرکت سخت آژند، به منظور تسهیل ارتباط سهامداران با مدیرعامل، کانال ارتباطی جدید شرکت در پیام رسان ایرانی ” بله” ایجاد شد.
بر این اساس سهامداران شرکت سخت آژند با نماد بورسی “ثاژن” می توانند با ارسال پیام های مورد نظر در “پیام رسان بله” به شماره ۰۹۹۰۴۷۲۵۲۶۳ انتقادات، پیشنهادات و پرسش های خود را با مدیریت شرکت در میان گذاشته و پاسخ هایشان را دریافت کنند.
ایمیل شرکت سخت آژند به آدرس info@sajand.ir نیز دیگر کانال ارتباطی است که تا کنون در اختیار سهامداران قرار داشته و کماکان در دسترس است.
بدیهی است که پاسخ های مدیریت به پرسش های متداول سهامداران در سایت شرکت سخت آژند به آدرس www.sajand.ir منتشر و اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228621/کانال-ارتباطی-جدید-سهامداران-ثازن-با-مدیرعامل-فعال-شد