به گزارش اخباربانک، بر اساس دستورالعمل جدید سقف تراکنش‌های غیرحضوری برداشت روزانه از حساب برای این دسته از مشتریان به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محدود شده است.

محدودیت سقف تراکنش ها در هر ماه نیز به عدد ۵۰۰ میلیون ریال رسیده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76898/اعلام-سقف-تراکنش-های-غیرحضوری-مشتریان-زیر-18-سال