میزان خسارت پرداختی

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت بیمه آسیا در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به ۹۹.۰۶.۳۱، میزان خسارت پرداختنی به مشتریان خود را مبلغی بالغ بر ۳.۷۹۴.۵۱۸ میلیون ریال برآورد کرده که در این بین بیشترین میزان خسارت پرداختی از آن بیمه «ثالث-اجباری» و «درمانی» با مجموع ۲.۳۸۶.۵۰۰ میلیون ریال است.

بر همین اساس این شرکت بیمه‌ای در مقایسه با دوره مشابه خود در سال گذشته به میزان ۳۸ درصد افزایش را در پی داشته و همچنین به نسبت ماه گذشته خود ۱۳ درصد افزایش در خسارت پرداختی به مشتریان خود داشته است.

بر پایه این گزارش، “آسیا” در شهریور ماه ۹۹ میزان حق بیمه صادره خود را مبلغی بالغ بر ۸.۴۰۰.۷۲۹ میلیون ریال گزارش کرده که در این میان بیشترین سهم را بخش «ثالث-اجباری» و «درمانی» با مجموع ۴.۶۵۹.۹۱۷ میلیون ریال به ثبت رسانده است.

حق بیمه صادره شرکت “آسیا” در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته ۵۰درصد افزایش را در کارنامه خود ثبت کرده و همچنین به نسبت ماه گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

میزان خسارت پرداختی

طبق این گزارش، بیمه آسیا در ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه ۹۹، میزان خسارت پرداختنی این شرکت مبلغی بالغ بر ۱۷.۸۴۹.۷۵۶ میلیون ریال به سامانه کدال ارائه گردیده که در مقایسه با دوره مشابه ۶ ماهه سال گذشته به میزان ۲۹ درصد افزایش را به دنبال داشته و همچنین میزان حق بیمه صادره در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه مبلغی بالغ بر ۳۷.۷۰۷.۷۴۷ میلیون ریال به ثبت رسیده که شاهد ۳۲ درصد افزایش به نسبت دوره ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته هستیم.

میزان خسارت پرداختی

بر اساس این گزارش نگاهی خواهیم داشت به خسارت‌های پرداختی این شرکت بیمه در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری که نشان دهنده سیر صعودی نسبی این بخش است.

میزان خسارت پرداختی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228272/افزایش-۲۹-درصدی-خسارت-پرداختی-آسیا