در شهریورماه فروش‌های صادراتی این چدن ساز ۶۰درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت تولیدی چدن‌سازان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به پایان شهریور ماه سال ۹۹، میزان درآمد حاصل از فروش «داخلی» و «صادراتی» محصولات خود را در این ماه مبلغی بالغ بر ۲۷۷.۳۷۶ میلیون ریال به گزارش رسانده که بیشترین میزان درآمد را جمع فروش داخلی با درآمد ۲۴۵.۴۸۱ میلیون ریالی داشته و مابقی را فروش صادراتی با ۳۱.۸۹۵ میلیون ریال در اختیار دارد.

این شرکت چدن‌ساز، در شهریورماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته، به میزان ۱۳درصد افزایش درآمد را به همراه داشته و البته لازم به ذکر است که در این ماه فروش‌های صادراتی این شرکت ۶۰درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

در شهریورماه فروش‌های صادراتی این چدن ساز ۶۰درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین حجم فروش را در بخش داخلی “غلتک” با ۸۸۸ تن دارا است اما؛ در بخش فروش صادراتی محصول غلتک با ۵۲ تن سبد فروش صادراتی را پُر کرده درحالی که این میزان در مقایسه با گذشته ۵۸ درصد کاهش را به خود دیده و همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است بخش فروش صادراتی در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نوسانات زیادی را تجربه کرده است.

در شهریورماه فروش‌های صادراتی این چدن ساز ۶۰درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

بر پایه این گزارش میپردازیم به میزان فروش‌های صادراتی این شرکت چدن ساز در مدت زمان ۶ماهه ابتدایی سال جاری، این شرکت از ابتدای سال تا ابتدای تابستان روندی نزولی را در پی داشته، ولی در مرداد ماه جهشی صعودی را به ثبت رسانده، اما در شهریور ماه نیز با سقوطی چشمگیر مواجه هستیم.

در شهریورماه فروش‌های صادراتی این چدن ساز ۶۰درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228388/وزنه-صادرات-چدن-آب-رفت-صادراتی-تنها-به-وزن-۵۲تن