به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل از نتیجه دادگاه گفت.

بر اساس این گزارش، شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر دادگستری اردبیل حکم قطعی مبنی بر استرداد مبلغ ۱۳.۴۲۶.۵۱۳.۵۷۶ ریال و همچنین تضامین دریافتی موضوع تسهیلات، توسط بانک پاسارگاد به شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل را صادر کرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228407/ثنوسامطالبات-اضافی-را-از-وپاسار-می-گیرد