به گزارش بورس نیوز، شرکت کشت و صنعت آبشیرین از انعقاد قرارداد مهم خبر داد.
براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، فروش پسته خشک خندان درجه یک ارقام احمد آقایی و عباسعلی محصول شرکت کشت و صنعت آبشیرین، موضوع قرارداد است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228324/آبین-پسته-می-فروشد