سهامدار جدید به

 

به گزارش بورس نیوز، شرکت بیمه رازی از تغییر سهامدار عمده خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم شرکت بیمه رازی بمیزان ۲۰ درصد، متعلق به شرکت مسکن سازان بهشت پویا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ به شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان (سهامی خاص) منتقل شد.

سهامدار جدید به

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228331/سهامدار-جدید-به-ورازی-آمد