به گزارش اخباربانک، حسین زاده که در این نشست به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشت، به اهمیت اطلاع رسانی خدمات گسترده شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: اکثر پروژه‌های تولیدی در کشور با حمایت بانک‌ها به بهره‌برداری می رسد، لذا ضرورت دارد که مراکز روابط عمومی بانک ها خدمات گسترده شبکه بانکی را به خوبی به استحضار مردم برسانند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به خدمات فداکارانه کارکنان شبکه بانکی کشور در دوران شیوع ویروس کرونا افزود: در این دوران حساس، بانک های کشور با هدف خدمت رسانی به مردم و کمک به جهش تولید در کشور، بلاانقطاع به خدمت رسانی مشغول هستند که متأسفانه تعدادی از کارکنان شبکه بانکی به علت بیماری کرونا جان به جان آفرین تسلیم کردند.

وی به انتشار خبرهای انتقادی در برخی از رسانه های کشور اشاره کرد و بیان کرد: مطالب غیرمنصفانه ای که اخیراً در خصوص بانک های کشور در رسانه ها منتشر می شود کارکنان زحمتکش بانک‌ها را مایوس و دلسرد می سازد و قطعاً دشمنان کشور نیز از این ناامیدی خشنود می شوند.

حسین زاده در پایان سخنان خود از تمامی رسانه های کشور درخواست کرد که در بیان انتقادات و انتشار اخبار جانب انصاف را رعایت کنند و به خدمات گسترده بانک ها در زمان وقوع بحران هایی همچون سیل، زلزله، خشکسالی، تحریم و… نیز توجه داشته باشند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76853/رئیس-شورای-هماهنگی-بانکها-نبض-اقتصاد-کشورند