تمرکز سرمایه گذاری در صنایع فلزات، پتروشیمی و کانه‌های فلزی

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا که از صندوق‌های سهامی محسوب می‌شود، در پایان روز سه شنبه اول مهر ماه به ارزش یک هزار و ۶۸۵ میلیارد ریال رسیده است.

تمرکز سرمایه گذاری در صنایع فلزات، پتروشیمی و کانه‌های فلزی

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده که بازدهی سالیانه این صندوق به ۳۶۰ درصد رسیده که معادل بازدهی متوسط این صندوق‌ها در یک سال گذشته است.

تمرکز سرمایه گذاری در صنایع فلزات، پتروشیمی و کانه‌های فلزی

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۶ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۴ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است. تمرکز اصلی سرمایه گذاری این صندوق در سه صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیای (پتروشیمی) و کانه‌های فلزی قرار دارد و در حدود نیمی از سرمایه گذاری‌های این صندوق در سه صندوق مزبور صورت گرفته است.

تمرکز سرمایه گذاری در صنایع فلزات، پتروشیمی و کانه‌های فلزی

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

لازم به ذکر است، آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به هشتم شهریور ماه سال جاری بوده و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.

تمرکز سرمایه گذاری در صنایع فلزات، پتروشیمی و کانه‌های فلزی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228144/تمرکز-در-صنایع-فلزات-پتروشیمی-و-کانه‌های-فلزی