شد ۷۳ درصدی ارزش بازار در شهریور ماه ۹۹ به نسبت دوره مشابه سال گذشته

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت توسعه سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت “وصنعت” در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹.۰۶.۳۱، مجموع سرمایه‌گذاری در بخش‌های «پذیرفته شده در بورس» و «خارج از بورس» شرکت خود را مبلغی برابر با ۱۹.۷۸۳.۱۵۳ میلیون ریال به ثبت رسانده است.

برپایه این گزارش، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در بخش «پذیرفته شده در بورس» را «تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور» با بهای تمام شده ۱۵.۵۷۹.۵۹۷ میلیون ریال داشته و همچنین بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در بخش «خارج از بورس» را «واسطه‌گری‌های مالی و پولی» با بهای تمام شده ۲.۱۶۴.۳۸۴ میلیون ریال از آن خود کرده است.

وصنعت” در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۴۱ درصد افزایش سرمایه‌گذاری را در کارنامه خود ثبت کرده است.

بر پایه این گزارش، “وصنعت” در شهریور ماه در بخش «پذیرفته شده در بورس» میزان ارزش بازار سرمایه‌گذاری مجموعه خود را مبلغی بالغ بر ۲۴.۶۴۵.۶۲۵ میلیون ریال برآورد کرده که این عدد به نسبت دوره مشابه در سال گذشته ۷۳ درصد افزایش را در پی داشته و همچنین در بخش سرمایه‌گذاری «خارج از بورس» مبلغ ۴.۰۰۵.۵۲۸ میلیون ریال به ثبت رسیده که در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل به میزان ۶۹۸ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

شد ۷۳ درصدی ارزش بازار در شهریور ماه ۹۹ به نسبت دوره مشابه سال گذشته

طبق این گزارش، روند میزان سرمایه‌گذاری بخش «تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور» را در طی ۶ ماهه ابتدایی سال جاری را در نمودار ذیل خواهیم دید:

شد ۷۳ درصدی ارزش بازار در شهریور ماه ۹۹ به نسبت دوره مشابه سال گذشته

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228171/رشد-۷۳-درصدی-ارزش-بازار-وصنعت