صادق زیباکلام:

ایران و آمریکا در سال ۱۴۰۰ با یکدیگر توافق خواهند کرد!در آینده وضعیتی که در مورد برجام حاکم است، ادامه می یابد، اما آن چیزی که قطعی، به نظر می‌رسد، این است که ایران در نهایت برجام ۲ را نیز امضا خواهد کرد.

این توافق به طور قطع در دولت حسن روحانی منعقد نخواهد شد، چراکه طیف تندرو نمی‌خواهند مانند برجام امتیازات اقتصادی توافق احتمالی به اسم دولت روحانی تمام شود،

وضعیت تعلیقی که وجود دارد تا زمان انتخابات سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و بعد از آن که دولت محبوب اصول گرایان روی کار آمد، آن زمان مذاکرات برای یک توافق جامع آغاز می‌شود.

با اجرای برجام ۲ نیز نرخ دلار کاهش پیدا کند و با ورود سرمایه گذاری‌های خارجی به ایران وضعیت اقتصادی به یک ثبات نسبی برسد، به نظر می‌رسد همان اتفاقاتی که در سال ۶۸ و ماجرای قطعنامه ۵۹۸ را طی سال آینده دوباره نیز به نظاره خواهیم نشست.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228197/ایران-و-آمریکا-در-سال-۱۴۰۰-با-یکدیگر-توافق-خواهند-کرد