میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۶۵ درصد رسید

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته شده که اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۶۵ درصد رسید

میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۶۵ درصد رسید

میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۶۵ درصد رسید

میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌ها به ۳۶۵ درصد رسید

ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام تا پایان روز سه شنبه اول مهر ماه به بیش از ۴۱۵ هزار میلیارد ریال رسیده بود که نسبت به هفته گذشته در حدود ۶ هزار میلیارد ریال کاهش را نشان می‌دهد. در این هفته شاهد ورود ۸۶۳ میلیارد تومان منابع مالی در این صندوق‌ها بوده ایم.
پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در پایان روز سه شنبه اول مهر ماه سال جاری به ۴۱۵ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال رسید. با احتساب بازدهی هفتگی میانگین این صندوق‌ها که معادل ۳.۳ درصد بازدهی منفی بوده، شاهد جذب در حدود ۸ هزار و ۶۳۵ میلیارد ریالی منابع مالی جدید در قالب صدور واحد‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های سهامی بوده ایم.

• بیشترین جذب منابع مالی جدید را صندوق ارزش کاوان آینده به خود اختصاص داده که این صندوق موفق به جذب ۱.۶۹۷ میلیارد ریال منابع مالی جدید شده است. پس از این صندوق، صندوق‌های یکم آبان و همیان سپهر با ۸۷۵ و ۷۷۰ میلیارد ریال قرار دارند.

• بیشترین خروج منابع مالی از صندوق‌های سهامی در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری در صندوق سهم آشنا با مبلغ ۹۹۵ میلیارد ریال صورت گرفته است. این مبلغ معادل ۱۵ درصد از ارزش صندوق بوده و خروج این حجم از منابع مالی در طول یک هفته نشان از وضعیت نامساعد این صندوق دارد. صندوق سهم آشنا در میان بازدهی‌های ماهیانه بین ۳ صندوق با ضعیف‌ترین عملکرد قرار دارد. پس از این صندوق، دو صندوق بذر امید آفرین و بورسیران با خروج ۴۸۱ و ۱۵۴ میلیارد ریال منابع مالی قرار دارند.

• میانگین بازدهی هفتگی صندوق‌های سهامی به ۳.۳ درصد منفی رسیده و این در حالی است که شاخص کل در این هفته با کاهش ۴.۲ درصدی و شاخص کل هم وزن با کاهش ۲.۹ درصدی مواجه بوده است. ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی را دو صندوق یکم سامان و رشد سامان با ۸.۳ و ۸.۱ درصد بازدهی منفی به خود اختصاص داده اند. بازدهی تمامی صندوق‌ها منفی بوده و بهترین عملکرد را سروسودمند و نوید انصار با ۰.۰۵ و ۰.۱۵ درصد بازدهی منفی داشته اند.

• میانگین بازدهی ماهیانه صندوق‌ها نیز به منفی ۴.۳ درصد رسیده است. بدترین عملکرد ماهیانه را صندوق‌های سبحان و سهم آشنا با ۲۳ و ۱۷.۸ درصد بازدهی منفی از آن خود کرده اند. بهترین عملکرد ماهیانه نیز مربوط به صندوق آوای سهام کیان با ۱۰.۸ درصد بازدهی مثبت و پس از آن مربوط به صندوق پیشتاز با همین میزان بازدهی است.

• میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌های سهامی در هفته منتهی به اول مهر ۱۳۹۹ به ۳۶۵ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین بازدهی یک ساله بازار بر اساس معیار شاخص کل و شاخص کل هم وزن به ترتیب معادل ۴۲۷ و ۳۷۳ درصد بوده است. مشاهده می‌شود که صندوق‌ها به طور میانگین در کسب بازدهی فراتر از شاخص‌های بازار ناتوان بوده اند.

• بیشترین بازدهی سالیانه مربوط به صندوق ارزش کاوان آینده با ۵۷۸ درصد بازدهی و پس از آن مربوط به دو صندوق خبرگان و نقش جهان به ترتیب با ۵۰۷ و ۴۶۹ درصد بازدهی بوده است. ضعیف‌ترین عملکرد نیز مربوط به صندوق سهم آشنا با ۲۲۱ درصد بازدهی و پس از آن نیز صندوق‌های تدبیرگران فردا و سبحان با ۲۳۲ و ۲۳۲ درصد بازدهی قرار دارند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228147/بازدهی-سالیانه-صندوق‌ها-به-۳۶۵-درصد-رسید