افزایش نرخ فروش محصولات

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت تولید شیشه دارویی رازی در شهریورماه درآمد ۵۲۶ میلیارد ریالی را محقق کرد که این درآمد بیشترین فروش یک ماه از ابتدای سال جاری بوده و جمع فروش ۶ ماهه شرکت به ۲ هزار و ۸۸ میلیارد ریال رسیده است.

افزایش نرخ فروش محصولات

مبلغ فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد و متوسط نرخ فروش محصولات شرکت که عمدتا در دو بخش شیشه‌های دارویی و غیردارویی تقسیم می‌شود، در یک سال اخیر رشد ۴۱ درصدی داشته‌اند.

مقادیر فروش تجمیعی شرکت در این مدت به ۳۹ هزار تن رسیده که این میزان فروش در مدت مشابه سال گذشته ۳۰ هزار تن بوده و شاهد رشد ۳۰ درصدی مقادیر فروش شرکت نسبت به دوره ۶ ماهه سال گذشته هستیم.

نرخ فروش شیشه غیردارویی در بازار داخلی با رشد ۵.۵ درصدی به ۴۸ میلیون ریال به ازای هر تن رسیده که این نرخ برای بخش صادراتی با ۱.۸ درصد افزایش نسبت به مرداد ماه به بیش از ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رسیده است.

همچنین در نمودار زیر روند فروش ماهیانه شرکت از ابتدای سال ارائه شده و همان گونه که اشاره شد در شهریور ماه شاهد ثبت بیشترین فروش ماهیانه بوده ایم. در حالی که متوسط فروش ماهیانه شرکت کمتر از ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.

در شهریور ماه و با توجه به رشد مقادیر و نرخ‌های فروش، شاهد افزایش ۳۰ درصدی مبالغ فروش نسبت به متوسط فروش‌های ماه‌های قبل هستیم.

لازم به ذکر است، در حدود ۳۰ درصد از فروش‌های محقق شده شرکت در سال جاری از محل بازار‌های صادراتی بوده است.

افزایش نرخ فروش محصولات

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228137/افزایش-نرخ-فروش-محصولات-کرازی