کسب بازدهی سالیانه بیشتر از میانگین محقق شده سایر صندوق‌های مختلط

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر اندیشه نوین که از انواع صندوق مختلط محسوب می‌شود، در هفته گذشته و با احتساب بازدهی منفی ۲.۳ درصدی به ارزش یک هزار و ۹۲۴ میلیارد ریالی رسیده است.

کسب بازدهی سالیانه بیشتر از میانگین محقق شده سایر صندوق‌های مختلط

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است. بازدهی سالیانه این صندوق به ۲۳۳ درصد رسیده و این در حالی است که میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط معادل ۱۹۳ درصد بوده و شاهد کسب بازدهی بالاتر از میانگین این صندوق برای سرمایه گذاران خود هستیم.

کسب بازدهی سالیانه بیشتر از میانگین محقق شده سایر صندوق‌های مختلط

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۵۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۱۷.۴ درصد سپرده‌های بانکی، ۲۹.۶ درصد اوراق مشارکت و یک درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است.
همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

کسب بازدهی سالیانه بیشتر از میانگین محقق شده سایر صندوق‌های مختلط

لازم به ذکر است، آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به پایان مرداد ماه سال جاری بوده و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.

همچنین لازم به ذکر است، بخش عمده‌ای از اوراق مشارکت این صندوق مربوط به اسناد خزانه اسلامی است. سپرده‌های بانکی این صندوق نیز عمدتا در ۴ بانک اقتصاد نوین، پارسیان، دی و رفاه صورت گرفته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228141/کسب-بازدهی-سالیانه-بیشتر-از-میانگین-محقق-شده-سایر-صندوق‌های-مختلط