به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی فن آوران از فروش سهام خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، ۷۳۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین را واگذار کرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228127/شفن-اقدام-به-فروش-تاپیکو-کرد