ایران ترانسفو با فروش ۲۱۰ میلیارد تومانی شهریور ماه، رکورد فروش ماهانه خود را به ثبت رساند. فروش شهریور ماه ۱۶۲ درصد بیشتر از میانگین ماه های گذشته است.

بترانس در این ماه ۱۱۱۵ مگا ولت آمپر ترانسفورماتور قدرت به فروش رسانده در حالی که میانگین فروش ماه های قبل حدود ۵۰۶ مگا ولت آمپر بوده است. نرخ فروش این محصول ۴۴ درصد بیشتر از ماه قبل گزارش شده است.

 فروش شش ماهه بترانس در مجموع ۶۰۳ میلیارد تومان بوده که رشد ۷۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

 با توجه به افشای اطلاعات در گزارش تفسیری و اهم برنامه های شرکت در سال ۱۳۹۹ به اطلاع می رساند مبلغ ۴۶۰۰ میلیارد ریال مطالبات تجاری شرکت به حیطه وصول درآمده و جهت خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی مورد استفاده قرار گرفت.

 

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228182/رکورد-فروش-در-بترانس