به گزارش اخباربانک به میل از روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:‌ طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۴٫۹ میلیارد یورو است، برای قوه محترم قضاییه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد.

گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶٫۸ میلیارد یورو بوده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76803/سومین-فهرست-صادرکنندگان-متخلف-قوه-قضاییه-ارسال