این پتروشیمی

به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی فن آوران از تحصیل سهام بانک ملت خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۲.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم از سهام بانک ملت را به قیمت هر سهم ۵.۷۵۰ ریال خریده است.

این پتروشیمی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228152/شفن-سهم-وبملت-خرید