افزایش نرخ مواداولیه روغن های

به گزارش بورس نیوز، صنعت غذایی کورش از تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه خبر داد.

براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، قیمت مصوب دانه، کنجاله و انواع روغن خام افزایش یافته است.

افزایش نرخ مواداولیه روغن های

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228149/افزایش-نرخ-مواداولیه-روغن-های-غکورش