به گزارش اخباربانک، حمید پورمحمدی با اشاره به لزوم واگذاری سهام شرکت های دولتی طبق سیاست های اصل ۴۴ گفت: این موضوعات رابطه دولت و بازار سرمایه را در بودجه سال جاری و آینده چه از طریق اوراق و چه سهام پررنگ تر می کند.

وی افزود: بخشی از واگذاری ها طی سال جاری در قالب ساز و کارهایی که در بودجه دیده شده از طریق بورس انجام و در سال ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد یافت.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76795/فروش-اوراق-سهام-شرکت-های-دولتی-بورس-سال-آینده-هم-ادامه