به گزارش بورس نیوز، شرکت شیشه قزوین از تسویه تعهدات به بانک تجارت خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، اصل و بهره تسهیلات دریافتی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ از محل تامین مالی توسط سهامدار عمده تسویه شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228097/کقزوی-تعهداتش-را-تسویه-کرد