به گزارش بورس نیوز، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از برنامه انتشار اوراق بدهی خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، اوراق اجاره ۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۲۰ درصد را انتشار دهد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228088/ومهان-اوراق-بدهی-منتشر-می-کند