انصراف از یک قرارداد برای افزایش سرمایه در

به گزارش بورس نیوز، شرکت به پرداخت ملت از منتفی بودن انعقاد یک قرارداد خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، به منظور افزایش سرمایه موضوع انعقاد قرارداد با شرکت اندیشه نگار پارس منتفی شده است.

انصراف از یک قرارداد برای افزایش سرمایه در

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228033/لغو-قرارداد-برای-افزایش-سرمایه-در-پرداخت