به گزارش اخباربانک، بانک صادرات اعلام کرد: بهای تمام شده سهام واگذار شده در دفاتر این بانک معادل ۶۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که بر این اساس سود واگذاری معادل ۵۴,۶۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود که به ازای هر سهم ۳۱۱ ریال سود شناسایی کرده است.

 بانک صادرات پس از عرضه «وسپهر» به ازای هر سهم ۳۱ تومان سود شناسایی کرده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76783/بانک-صادرات-ازای-سهم-31-تومان-سود-شناسایی